Ogłoszenie w związku z bezpieczeństwem sprzedawanego produktu

ISO TRADE sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy informuje, że wyrób: elektryczny pilnik do paznokci model: no. JMD-302, EAN: 5902802901903 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z uwagi na obecność w wyrobie ołowiu w ilości przekraczających dopuszczalną wartość stężenia wagowego, co stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów”.

W związku z powyższym informuję o możliwości zwrotu produktu. W tym celu prosimy o niezwłoczny kontakt pod adresem e-mail: oswiadczenia@maxy.pl w celu uzyskania dalszych informacji.