Ogłoszenie w związku z postępowaniem Organu Niemieckiego

ISO TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy informuje, że Pistolet do kleju na gorąco 18732, model SN-601, GTIN 5904665712009, nr partii 20211220 nie jest zgodny z obowiązującymi przepisami dot. bezpieczeństwa produktu oraz normami EN 60335-1:2010-11, EN 60335-2-45:2012-08.
Wobec powyższych okoliczności istnieje ryzyko, że ww. wyrób może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa użytkowników. Jeśli posiadają Państwo ww. wyrób, informujemy, że przysługuje Państwu możliwość jego zwrotu. W tym celu prosimy o niezwłoczny kontakt pod adresem e-mail: biuro@iso-trade.biz w celu uzyskania dalszych informacji.