Ogłoszenie w związku z postępowaniem przed Prezesem UOKiK

„ISO TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, informuje, że wyroby Pilot zabawkowy #10761, model 3113, kod EAN: 5902802916303 oraz Kaczuszka interaktywna #6287, model 808, kod EAN: 5902802908100 nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z uwagi na stwierdzenie obecności w wyrobach ołowiu w ilości przekraczającej dopuszczalną wartość stężenia wagowego, co stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.