Ogłoszenie w związku z postępowaniem przed Prezesem UOKiK

ISO TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy informuje, że zabawka: hulajnoga dziecięca trójkołowa, nr seryjny: 10282 (WX-311), kod EAN 5900779936393 nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na nieodpowiednią wytrzymałość podestu zabawki, co stwarza ryzyko upadku i odniesienia przez użytkownika zabawki urazu, i obrażeń fizycznych oraz stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.