Ogłoszenie w związku z bezpieczeństwem sprzedawanego produktu

Przedsiębiorca ISO TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy informuje, że w produkcie: Ładowarka sieciowa 4x USB „Izoxis”, kod EAN 5904463314337, nr partii 20230510 stwierdzono niezgodność z dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE oraz europejską normą EN 62368-1. Produkt został zakwestionowany przez Niemiecki Organ Nadzoru Rynku i wycofany ze sprzedaży. Produkt dostępny był w sprzedaży w okresie od 20 lipca 2023 do 24 sierpnia 2023.

W związku z powyższym informuję o możliwości zwrotu produktu. W tym celu prosimy o niezwłoczny kontakt pod adresem e-mail: oswiadczenia@maxy.eu w celu uzyskania dalszych informacji.


Ogłoszenie w związku z bezpieczeństwem sprzedawanego produktu

Przedsiębiorca ISO TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy informuje, że w produkcie: Koło - wałek do ćwiczeń #1085, kod EAN 5902367972141, nr partii 20210601 stwierdzono nadmierne stężanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), ftalanów (DEHP, DIBP, DBP, DINP) oraz krótkołańcuchowych chlorowanych parafin (SCCP). Ze względu na zagrożenie dla zdrowia i środowiska, został wycofany ze sprzedaży. Produkt dostępny był w sprzedaży w okresie od 07 października 2022 do 11 stycznia 2023.

W związku z powyższym informuję o możliwości zwrotu produktu. W tym celu prosimy o niezwłoczny kontakt pod adresem e-mail: oswiadczenia@maxy.eu w celu uzyskania dalszych informacji.


Ogłoszenie w związku z bezpieczeństwem sprzedawanego produktu

Przedsiębiorca ISO TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy informuje, że w produkcie: Termometr do terrarium-higrometr „Purlov”, kod EAN 5901785364675, nr partii 202301800 stwierdzono podwyższony poziom kadmu. Ze względu na zagrożenie dla zdrowia i środowiska, został wycofany ze sprzedaży. Produkt dostępny był w sprzedaży w okresie od 28 kwietnia 2023 do 13 lipca 2023.

W związku z powyższym informuję o możliwości zwrotu produktu. W tym celu prosimy o niezwłoczny kontakt pod adresem e-mail: oswiadczenia@maxy.eu w celu uzyskania dalszych informacji.