Ogłoszenie w związku z postępowaniem przed Prezesem UOKiK

„ISO TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, informuje, że wyrób: Kaczuszka interaktywna #6287, model 808, kod EAN: 5902802908100 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z uwagi na stwierdzenie obecności w wyrobach ołowiu w ilości przekraczającej dopuszczalną wartość stężenia wagowego, co stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.


Ogłoszenie w związku z postępowaniem przed Prezesem UOKiK

„ISO TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, informuje, że wyroby Pilot zabawkowy #10761, model 3113, kod EAN: 5902802916303 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z uwagi na stwierdzenie obecności w wyrobach ołowiu w ilości przekraczającej dopuszczalną wartość stężenia wagowego, co stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.


Ogłoszenie w związku z postępowaniem przed Prezesem UOKiK

ISO TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy informuje, że zabawka: hulajnoga dziecięca trójkołowa, nr seryjny: 10282 (WX-311), kod EAN 5900779936393 nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na nieodpowiednią wytrzymałość podestu zabawki, co stwarza ryzyko upadku i odniesienia przez użytkownika zabawki urazu, i obrażeń fizycznych oraz stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.